ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

PSYXOTHERAPEIA
(ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ)

Ψυχοθεραπεία σημαίνει φροντίδα της ψυχής.

Και Ψυχή, με απλά λόγια, είναι ο Εσωτερικός Εαυτός μας, ο οποίος  περιλαμβάνει τη Συνείδηση και το Υποσυνείδητό μας.

Δηλαδή:

α) το Εγώ (τη συνείδησή μας).

β) τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις που βιώνουμε σωματικά.

γ) τις αναμνήσεις, τις φαντασιώσεις, τη λειτουργία του ύπνου και τα όνειρα που βλέπουμε.

Ψυχή και Σώμα συνεργάζονται και αλληλοεπηρεάζονται συνεχώς, με θαυμαστό τρόπο. Έτσι, όταν μιλάμε για τον άνθρωπο, εννοούμε πάντα μία ενιαία ψυχοσωματική ολότητα. Ψυχοθεραπεία, λοιπόν, είναι η φροντίδα του Εσωτερικού  Εαυτού (της ψυχής) που επηρεάζει άμεσα και έμμεσα την σωματική μας υγεία και ισορροπία.

Πιο συγκεκριμένα, η Ψυχοθεραπεία είναι κλάδος της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας που εξελίσσεται συνεχώς. Επικεντρώνεται στον άνθρωπο και τα προβλήματά του είτε αυτά είναι διανοητικά – συναισθηματικά είτε είναι συγκινησιακά – ψυχοσωματικά. Στηρίζεται στις επιστημονικά θεμελιωμένες θεωρίες της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς και χρησιμοποιεί ειδικές μεθόδους και τεχνικές.

Μέσα από τη σχέση με τον ειδικό επιστήμονα – θεραπευτή, σε περιβάλλον αποδοχής, κατανόησης, εμπιστοσύνης και εχεμύθειας, ο θεραπευόμενος έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον εαυτό του και  να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που σκέπτεται και ενεργεί. Σκοπός είναι να απαλλαγεί από περιοριστικές ιδέες, δυσλειτουργικούς τρόπους συμπεριφοράς και ενοχλητικά συμπτώματα που επηρεάζουν την προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική του ζωή.